Evaluad

Van accountability naar predictability

Reclamesucces voorspellen

Predictive modeling

Objectief
Data driven

 

In het reclamevak wennen we er langzamerhand aan om verantwoording af te leggen over de behaalde resultaten. Achteraf wel te verstaan. En dat is jammer. Want hoeveel interessanter zou het zijn vooraf al een inschatting te hebben van het te verwachten succes van een campagne? In de ontwikkelingsfase van een campagne worden immers de cruciale besluiten genomen over strategie, creatie en executie. 

Door middel van predictive modeling technieken kunnen we campagnes in ontwikkeling al benchmarken, de kans op succes voorspellen en bijsturen op cruciale momenten. Van het bepalen van de strategie, tot het creatief idee en uiteindelijke de executie. Het Evaluad model toetst campagne-elementen aan data van de meest succesvolle Nederlandse campagnes van de laatste 15 jaar. Het model bevat over 20,000 relevante gegevens en onderliggende relaties als basis voor de benchmark.