Evaluad

Van accountability naar predictability

De kracht van het model

Wat kunt u met het Evaluad model bereiken?  Afhankelijk van de kwaliteit van de campagne in ontwikkeling kan het model de kans op succes met tientallen procenten verhogen. Op cruciale momenten kan de campagne worden gebenchmarked met de beste uitgangspunten, briefings, strategieën en creatieve uitwerkingen van de laatste 16 jaar. Het model geeft direct aan waar de tekortkomingen liggen. Creatieve uitingen worden doorgemeten aan de hand van de laatste eye-tracking modellen en brand evaluation methoden.

Het wiskundig model dat ten grondslag ligt aan Evaluad, is met een significantieniveau van 95% aangetoond. Het model heeft een grote voorspellende waarde: met 80% zekerheid kan worden aangetoond of uw campagne een Effie zou kunnen winnen.