Evaluad

Van accountability naar predictability

Hoe werkt het Evaluad model?

Het Evaluad model bevat de ruwe data van de 350 meest succesvolle campagnes van Nederland. Door middel van multivariate analyse technieken bevat het model de cruciale lineaire en non-lineaire relaties die kunnen voorspellen welke factoren in een campagne tot falen, dan wel tot succes leiden. Zo worden nieuw te ontwikkelen campagnes gebenchmarkt ten opzichte van het model op het gebied van ambitie, budget, briefing, strategie, creatie, executie en media. Daarbij worden ook diverse omgevingsfactoren (markt, concurrentie) meegenomen.

 

Zoals in andere bedrijfstakken als meteorologie en engineering, maakt Evaluad gebruik van predictive modeling technieken: patroonherkenning en het vinden van (lineaire en non-lineaire) relaties in bestaande data die een voorspellende waarde hebben voor nieuw te ontwikkelen campagnes.